marți, 4 iunie 2013

Bucuria copiilor de a fi crestini

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Duminica Părinților și a Copiilor, 2 iunie 2013:


Duminica Părinţilor şi a Copiilor, prima duminică după data de 1 iunie, a fost rânduită de Sfântul Sinod al Bisericii noastre (hot. 629/2009) pentru a cultiva mai intens comuniunea de iubire şi respect între părinţi şi copii.

Anul 2013 a fost proclamat, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Anul omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena, cu ocazia împlinirii a 1700 de ani de la Edictul de libertate religioasă de la Milano (313). Biserica Ortodoxă Română înțelege, astfel, să-i prețuiască și să-i cinstească pe Sfinții Împărați Constantin și Elena ca promotori ai libertăţii religioase şi susţinători ai Bisericii. Printre domeniile în care se resimte şi astăzi influența lor este şi acela al educației copiilor şi tinerilor.

Tocmai de aceea în agenda activităților propuse de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru anul 2013 figurează şi o serie de proiecte care se adresează copiilor. Între manifestările culturale, programate cu prilejul anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena, Patriarhia Română a organizat concursul Bucuria de a fi creştin, adresat copiilor, preoților și profesorilor de religie implicați în Programul catehetic Hristos împărtășit copiilor. Acesta a reprezentat o mărturie publică a copiilor şi a celor care îi educă, transmiţând astfel bucuria lor de-a fi iubiţi de familie şi de Biserică, dar şi de-a cunoaşte şi a iubi frumuseţea şi bogăţia tradiţiilor populare româneşti, luminate de credinţă şi bunătate. Într-o lume supusă mereu schimbărilor, îndemnul Mântuitorului Hristos: „lăsaţi copii şi nu-i opriţi să vină la Mine, că a unora ca aceştia este Împărăţia cerurilor” (Matei, 19, 14) ne arată că educaţia creştină a copiilor şi a tinerilor devine datorie sfântă pentru Familie, Şcoală și Biserică.

Cu prilejul duminicii dedicate preţuirii copiilor şi părinţilor, adică familiei creştine, îi îndemnăm pe părinţi să acorde mai mult timp copiilor, să-i ajute să cultive credinţa, speranţa şi dragostea, libertatea de a face binele, nu răul, să aducă bucurie celor din jurul lor, să prețuiască spiritualitatea şi tradiţiile poporului român oriunde s-ar afla. De asemenea, îi îndemnăm pe copii să iubească mai mult pe părinţii şi dascălii lor, să se roage pentru ei şi să le arate recunoştinţă.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Cel Înviat, să lumineze şi să umple de pace şi bucurie sufletele părinţilor, ale copiilor şi ale tinerilor creştini!


† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Niciun comentariu: