duminică, 31 martie 2013

Un brăduţ de nota 10

Elevii claselor a II-a au participat, în luna decembrie 2012, la concursul "Un brăduţ de nota 10" organizat de Centrul Comercial Orhideea. Copiii au decorat un brăduţ cu diverse podoabe realizate de ei. Au fost votaţi şi au obţinut locul III.Iata cateva imagini :


Bradutul impodobit!


Nasterea Domnului in miniatura!

O parte din echipa care a adus scolii un loc pe podium!

vineri, 29 martie 2013

Copilul si copilaria de ieri si de azi- proiect Va invitam sa participati la concursul municipal "Copilul si copilaria de ieri si de azi"ce figureaza in calendarul activitatilor educative ale ISMB.

Argument
Copilul de orice vârstă şi din orice timp a însemnat viitorul atât al familiei, dar şi al societăţii din care făcea parte. Copilul ocupă un loc atât în cadrul familiei cât si în cadrul societăţii, aceşti factori acţionând asupra dezvoltării sale, influenţându-i existenţa viitoare. Copilul este considerat nu doar urmaşul unei familii, cel care reprezintă viitorul familiei sale, o şansă pentru o viaţă mai bună, ci şi viitorul societăţii însăşi. Dacă nu ai grijă de copii de la cea mai fragedă vârstă, ce se va întâmpla cu societatea de mâine compusă din copiii de ieri?
Copilul era, conform definiţiei din „Enciclopedia română”a lui Diaconovich, „omul de la naştere până la etatea pubertăţii,” iar copilăria, „vârsta fragedă în care omul nu se bucură încă de toate drepturile cetăţeanului,” ceea ce ar însemna că acesta deţinea anumite drepturi care atunci când va deveni major va putea să şi le exercite în întregime. Copilul era văzut în secolul al XIX-lea ca o plantă care trebuia îngrijită din primii ani ai vieţii pentru avea o grădină plină cu flori crescute frumos care să bucure ochiul privitorului şi a celui care le foloseşte.
Copilăria reprezintă frumusețea, puritatea sufletului, o vârstă a inocenței. Cine mai bine decât ei, copiii, să o reprezinte prin creații literare și plastice?
Concursul ” Copilul şi copilăria de ieri și de azi” îşi propune să antreneze copiii în activităţi prin care să-şi formeze priceperi şi deprinderi care să le dezvolte potenţialul creator şi să-şi dezvolte simţul artistic.
            Acest proiect oferă prilejul abordării interdisciplinare în stimularea creativităţii elevilor şi dezvoltării capacităţilor artistice.Regulament de organizare


CAP. I  DISPOZIŢII GENERALE
 • Prezentul Proiect Național „Copilul și copilăria de ieri și de azi” are ca formă de realizare: CONCURSUL;
 • De modul de organizare si de buna desfasurare a acestui proiect se ocupa echipa de proiect.

CAP. II  ATRIBUŢIILE ȘI RESPONSABILITĂŢILE ECHIPEI DE PROIECT
 • Elaborează proiectul educaţional şi îl pune la dispoziţia instituţiilor partenere pentru dezbatere și aprobare/avizare;
 • Constituie echipa de cadre didactice care vor avea atribuţii de evaluare şi jurizare a lucrărilor din concurs;
 • Mediatizează proiectul;
 • Se ocupă de colectarea lucrărilor sosite, de securitatea acestora pe perioada dintre primire şi expunere, de organizarea expoziţiei în etapa de evaluare a proiectului;
 • Elaborează diplomele și se ocupă de semnarea si distribuirea acestora;
 • Evaluează lucrări din punct de vedere al cerinţelor din Regulamentul de organizare.

CAP. III  OBLIGAŢIILE ECHIPEI DE PROIECT
 • Să intre în posesia tuturor lucrărilor care sosesc prin postă;
 • Să depoziteze într-un mod sigur lucrările/coletele;
 • Să organizeze expoziţia astfel încât toate lucrările să fie afişate;
 • Să se încadreze în timpul precizat în etapele de desfăşurare ale proiectului;

CAP. IV   OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR
 • Să se înscrie în concurs;
 • Să conceapă lucrări originale care se înscriu în cerinţele şi tema proiectului

CAP. VI   ETAPELE PROIECTULUI
·        Lansarea şi postarea proiectului pe site-ul  www.didactic.ro (martie  2013); 
·        Înscrierea participanţilor  din București pe e-mail: liviaurora@yahoo.com, în perioada 25.03- 26.05.2013
·        Derularea activităţilor conform calendarului activităţilor  de către toate unităţile şcolare înscrise în proiect;
·        Trimiterea lucrărilor artistico-plastice și literare ale copiilor,  prin poştă, în perioada: 25.03- 26.05.2013 (data poştei);
·        Amenajarea expoziţiei, evaluarea lucrărilor şi premierea acestora: 27.05-31.05.2013
·        Expedierea diplomelor de premii/participare: 01.06-14.06.2013


CAP. VII  REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE AL PROIECTULUI
P      Înscrierea participanţilor se face pe baza fişei de înscriere, trimisă la următoarea adresă de e-mail: livia_aurora@yahoo.com cu rugămintea de a respecta termenul limită (25.03-26.05.2013).
P      Creațiile literare vor fi trimise atât prin e-mail: livia_aurora@yahoo.com , cât și prin poștă.
P      Lucrările vor fi trimise prin poştă (respectând data limită: 25.03-26.05.2013– data poştei), într-un plic A4 . Alături de lucrări mai puneți un plic A4 timbrat și autoadresat.Toate acestea le veti expedia pe adresa:
 Scoala Gimnazială NR. 163 ( pentru prof. înv.primar. Chițu Aurora-Livia)
Calea Giulesti, nr.54, sector 6 Bucuresti
P      Fiecare cadru didactic poate participa cu cate 2 lucrări pentru fiecare secţiune.
P      Lucrările copiilor trebuie să respecte tema dată, să fie pe foi A4, utilizând materiale şi tehnici de lucru la alegere. Pe fiecare lucrare, în partea dreaptă, jos, va fi o etichetă pe care se va menţiona:
§         Numele şi prenumele elevului/copilului
§         Școala
§         clasa
§         Localitatea/Sectorul
§         Titlul lucrării
§         Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător
§         Adresa de e-mail a cadrului didactic/unitatea de învăţământ.

P      Se va urmări în mod deosebit: originalitatea şi imaginaţia copiilor, estetica compoziţiei, acurateţea lucrării. Se interzice intervenţia cadrului didactic, acele lucrări vor fi descalificate din concurs.
P      Jurizarea se va face de cadre didactice cu atribuţii în acest sens (profesori de specialitate, învățătoare);
P      Se vor acorda premii I, II, III, menţiuni şi diplome de participare pentru copii. Diplomele se expediază  și în format electronic, la adresa de e-mail a îndrumătorului.
P      Fiecare cadru didactic va primi diplomă de participare și în format electronic, la adresa menţionată la înscriere.
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Concurs municipal de creaţie şi îndemânare
-- editia I -
2013


● NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC:
_________________________________________________

● PROFESIA:
_________________________________________________

● UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
_________________________________________________

● ADRESA DE CONTACT (telefon, e-mail, domiciliu):
________________________________________________
________________________________________________Tabel cu participanţi

Numele şi prenumele elevului
Clasa
Secţiunea
Titlul lucrării

1.2.3.4.5.6.MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
INSPECTORATUL ŞCOLAR Al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Școala Gimnazială NR. 163 Bucureşti
Calea Giulesti, 54, sector 6 Bucuresti
Tel./fax: 0212201018
e-mail: scoala163@yahoo.com
 PROTOCOL DE COLABORARE
ÎN CADRUL PROIECTULUI MUNICIPAL DE  CREAŢIE  LITERARĂ , PLASTICĂ,
ABILITĂŢI PRACTICO-APLICATIVE
” Copilul și copilăria de ieri și de azi”

Încheiat între Școala Gimnazială NR. 163 Bucureşti,  reprezentat prin director, prof. Veninatu Iuliana și prof. înv. primar Chițu Aurora Livia, institutor, Crăciun Nicoleta Roxana, prof. inv. primar Bugan Pompilia şi
Şcoala/instituţia ..................................................................................,str.........................................................
nr...........,localitatea............................................,judeţul...................................,tel..........................,
fax....................................,e-mail........................................................... reprezentată prin director, ....................................................... și ................................................................................  în calitate de partener.
Prezentul protocol s-a încheiat avându-se în vedere următoarele condiţii:
- respectarea Legii învăţământului, a Statutului personalului didactic şi a Regulamentului de
  organizare şi funcţionare a instituţiilor implicate;
- urmărirea şi creşterea prestigiului instituţiilor şi dezvoltarea relaţiilor comunitare;
- eficientizarea procesului instructiv-educativ ţinându-se cont de potenţialul educativ al activităţilor extraşcolare şi de nevoia întăririi relaţiei dintre educaţia şcolară şi cea extraşcolară.

Organizatorii au obligaţia:
- să mediatizeze organizarea concursului;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să organizeze expoziţia lucrărilor;
- să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute;
Partenerii se obligă:
- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să selecteze şi să expedieze lucrările elevilor pe adresa şcolii coordonatoare;
- să distribuie cadrelor didactice şi elevilor participanţi diplomele primite.
În acest sens, Şcoala....................................................................., va desfăşura activităţile stabilite în proiect, realizând obiectivele vizate.
Școala Gimnazială NR. 163 Bucureşti va monitoriza desfăşurarea activităţilor, va face evaluarea finală şi va face cunoscute rezultatele.

Prezentul protocol de colaborare se încheie în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare de la data semnării, fiind valabil pentru perioada februarie 2013- iunie 2013.

Școala Gimnazială NR. 163 Bucureşti                                                           ŞCOALA
                                                                                  
   Nr....................din..........................                           ..............................................................................                                                       
                                                                                                 Nr........din................                                                                                     
Director,                                                                                               Director,Criterii departajare


Locuri libere disponibile pentru clasa I

Locurile libere disponibile la clasa I  pentru inscrierea in invatamantul primar in anul scolar 2013-2014 le veti gasi daca dati CLICK AICI.

Evaluarea psihosomatica a copiilor, 2013

Pentru a va informa in legatura cu evaluarea psihosomatica a copiilor in vederea inscrierii in clasa pregatitoare si in clasa I, CLICK AICI.

Calendarul admiterii in invatamantul liceal 2013-2014

Pentru a intra in posesia informatiilor oficiale referitoare la admiterea in invatamantul licel de stat pentru anul 2013-2014, CLICK AICI si CLICK AICI.

Imagini din clase


Sala de clasa isi asteapta cu nerabdare elevii!(clasa a II-a A)
Ne place sa citim si sa rezolvam exercitii. Pentru aceasta ne-am improvizat o micuta biblioteca!
(clasa a III-a A).

Orele de abilitati practice sunt o incantare. Cu lucrarile realizate ne decoram clasa!(clasa a III-a A).


 Iubim natura inconjuratoare, asa ca la orele de stiinte lucram cu placere(clasa a III-a A).

Fiind mai mari, incercam sa confectionam lucruri mai grele!(clasa a IV-a C)

joi, 28 martie 2013

E ziua ta, maicuta mea- proiect

Doamnele  prof. Chitu Livia, instit. Craciun Roxana, prof. Bugan Pompilia si prof. Dogaru Liliana  au elaborat doua proiecte educationale care se regasesc in lista activitatilor educative municipale ale ISMB CLICK AICI.
Proiectul " E ziua ta, maicuta mea!" e un concurs de creatii plastice realizate pentru cea mai draga fiinta din viata fiecaruia dintre noi. Am fost extrem de incantati sa constatam cu cata rapiditate au reactionat colegii nostri din scolile bucurestene( si nu numai), inscriindu-se cu peste 85 de creatii minunate ale elevilor.Acestia  au fost premiati si vor primi diplome. Cei mai putin norocosi vor intra in posesia unor diplome de participare, diplome ce speram sa-i stimuleze si sa-i incurajeze sa participe si la urmatoarele editii ale concursului.


Iata si cateva dintre desenele si felicitarile participante la concursVa invitam si la celalalt concurs dedicat copilului si copilariei. Pentru detalii, CLICK AICI.Tabel nominal cu elevii care au participat la concursul municipal de creaţie şi îndemânare
“ E ziua ta, măicuţa mea!
Ediţia I- 2013
Nr. crt.
Nume şi prenume elev
Şcoala
Clasa
Secţiune
Cadru didactic coordonator
Premiul obţinut
1. 
Dumitru Alexia
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
IV A
Felicitări
Prof. înv. primar Ioniţă Mariana
Diploma de participare
2. 
Daraban Stephany Monique
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
IV A
Felicitări
Prof. înv. primar Ioniţă Mariana
Premiul II
3. 
Ionescu Bianca
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
IV A
Desen
Prof. înv. primar Ioniţă Mariana
Premiul II
4. 
Vişinescu Iulia
Şc. Gimn. V. Alecsandri - Bucureşti
V
Felicitări
Prof. Anca Toşa
Diploma de participare
5. 
Ciucardel Teodora
Şc. Gimn. V. Alecsandri - Bucureşti
V
Felicitări
Prof. Anca Toşa
Diploma de participare
6. 
Boiangiu Keren
Şc. Gimn. V. Alecsandri - Bucureşti
IV A
Desen
Prof. înv. primar Ionescu Luiza
Diploma de participare
7. 
Rădan Miruna
Şc. Gimn. V. Alecsandri - Bucureşti
IV A
Desen
Prof. înv. primar Ionescu Luiza
Diploma de participare
8. 
Fătu Daria
Şc. Gimn. V. Alecsandri - Bucureşti
IV A
Felicitări
Prof. înv. primar Ionescu Luiza
Premiul I
9. 
Ciortoloman Ana
Şc. Gimn. V. Alecsandri - Bucureşti
IV A
Felicitări
Prof. înv. primar Ionescu Luiza
Premiul I
10.      
Vişan Elena
Şc. Gimn. V. Alecsandri - Bucureşti
III A
Felicitări
Prof. înv. primar Oncescu Carmen
Premiul II
11.      
Ovedenie Carmen
Şc. Gimn. V. Alecsandri - Bucureşti
III A
Felicitări
Prof. înv. primar Oncescu Carmen
Premiul I
12.      
Bogdan Ioana
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
III A
Desen
Prof. înv. primar Şerban Mădălina
Premiul II
13.      
Minculescu Irina
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
III A
Desen
Prof. înv. primar Şerban Mădălina
Diploma de participare
14.      
Florescu Vlad
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
III A
Colaj
Prof. înv. primar Şerban Mădălina
Premiul II
15.      
Stoian Ioana
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
III A
Felicitări
Prof. înv. primar Şerban Mădălina
Diploma de participare
16.      
Martac Denisa
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
III B
Desen
Înv. Enciu Eugenia
Premiul II
17.      
Martac Denisa
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
III B
Felicitări
Înv. Enciu Eugenia
Premiul II
18.      
Guran Martha
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
III B
Desen
Înv. Enciu Eugenia
Premiul III
19.      
Podoleanu Irene
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
I A
Desen
 Prof. înv. primar Cotor Lucia
Mentiune
20.      
Savu Ilinca
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
I A
Desen
Prof. înv. primar Cotor Lucia
Mentiune
21.      
Ştefănică Maria
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
I A
Felicitări
Prof. înv. primar Cotor Lucia
Premiul II
22.      
Podoleanu Irene
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
I A
Felicitări
Prof. înv. primar Cotor Lucia
Premiul II
23.      
Ghiţescu Ioana
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
 II A
Desen
Prof. înv. primar Neacşu Maria Ramona
Premiul II
24.      
Popescu Anemona
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
II A
Desen
Prof. înv. primar Neacşu Maria Ramona
Premiul II
25.      
Simion Ianca
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
II A
Desen
Prof. înv. primar Neacşu Maria Ramona
Premiul I
26.      
Vianu Raluca
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
II A
Felicitări

Prof. înv. primar Neacşu Maria Ramona
Diploma de participare
27.      
Alexe Calia
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
II B
Felicitări
Prof. înv. primar Dragomir Daniela
Premiul III
28.      
Gingirov Zaira
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
II B
Desen
Prof. înv. primar Dragomir Daniela
Premiul I
29.      
Drilea Dan
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
II B
Desen
Prof. înv. primar Dragomir Daniela
Premiul III
30.      
Diţu Raluca
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
II B
Desen
Prof. înv. primar Dragomir Daniela
Premiul II
31.      
Florescu Ioana
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
 I C
Felicitări

Prof. înv. primar Dumitru Anca
Premiul I
32.      
Neculae Sebastian
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
I C
Felicitări
Prof. înv. primar Dumitru Anca
Premiul II
33.      
Lenţu Teodora
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
I C
Desen
Prof. înv. primar Dumitru Anca
Premiul II
34.      
Sârbu Maria
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
I C
Desen
Prof. înv. primar Dumitru Anca
Premiul I
35.      
Macarie Bianca
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
I B
Felicitări
Prof. înv. primar Ştefănică Anca
Premiul II
36.      
Călin Alexia
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
I B
Desen
Prof. înv. primar Ştefănică Anca
Premiul II
37.      
Soare Andreea
Sc. Gimn. I. H. Rădulescu- Bucuresti
I B
Desen
Prof. înv. primar Ştefănică Anca
Premiul II
38.      
Dumitru Edward
Şc. Gimn. Adrian Păunescu – Bucureşti
IV B
Felicitări
Prof. înv. primar Andrei Maria
Premiul I
39.      
Bulai Eva
Şc. Gimn. Adrian Păunescu – Bucureşti
IV B
Felicitări
Prof. înv. primar Andrei Maria
Premiul II
40.      
Orezeanu Alexandra
Şc. Gimn. Adrian Păunescu – Bucureşti
I A
Felicitări
Prof. înv. primar Alexe Virginia
Premiul II
41.      
Vîrdol Letiţia
Şc. Gimn. Adrian Păunescu – Bucureşti
I A
Felicitări
Prof. înv. primar Alexe Virginia
Premiul II
42.      
Zicos Erika
Şc. Gimn. Adrian Păunescu – Bucureşti
I A
Desen
Prof. înv. primar Alexe Virginia
Premiul III
43.      
Dafin Alexia
Şc. Gimn. Adrian Păunescu – Bucureşti
I A
Desen
Prof. înv. primar Alexe Virginia
Premiul III
44.      
Băjenaru Vlad
Şc. Gimn. Adrian Păunescu – Bucureşti
III B
Desen
Prof. înv. primar Micloi Emilia Mihaela
Premiul III
45.      
Hodivoianu Anamaria
Şc. Gimn. Adrian Păunescu – Bucureşti
III B
Felicitări
Prof. înv. primar Micloi Emilia Mihaela
Premiul I
46.      
Barbu Alessia
Grădiniţa nr. 216
Grupa mare 2
Desen
Prof. înv. preşcolar şi primar Popescu Cristiana Luminiţa
Diploma de participare
47.      
Turtoi Daria
Grădiniţa nr. 216
Grupa mijlocie
Desen
Prof. înv. preşcolar şi primar Popescu Cristiana Luminiţa
Diploma de participare
48.      
Enache Carla
Grădiniţa nr. 216
Grupa mare 2
Desen
Prof. înv. preşcolar şi primar Pavlide Mihaela
Diploma de participare
49.      
Miron Ana
Grădiniţa nr. 216
Grupa mijlocie
Desen
Prof. înv. preşcolar şi primar Pavlide Mihaela
Diploma de participare
50.      
Ursan Nicolae
Şc. Gimn. Octavian Voicu - Bacău
IV B
Desen
Prof. Cotrobaş Ancuţa
Diploma de participare
51.      
Gheorghieş Cătălin
Şc. Gomn. Mihail Sadoveanu – Bacău
VII B
Colaj
Prof. Cotrobaş Ancuţa
Diploma de participare
52.      
Brinzea Antonia
Şc. Gimn. Geo Bogza - Bucureşti
IV B
Colaj
Prof. înv. primar Marin Virginia
Premiul I
53.      
Grigore Dariia
Şc. Gimn. Geo Bogza - Bucureşti
III A
Colaj
Prof. înv. primar Orza Elisabeta
Premiul I
54.      
Cauia Anda Elis
Şc. Gimn. Geo Bogza - Bucureşti
IV B
Felicitări
Prof. înv. primar Marin Virginia
Premiul III
55.      
Girlea Alexia
Şc. Gimn. Geo Bogza - Bucureşti
III A
Felicitări
Prof. înv. primar Orza Elisabeta
Mentiune
56.      
Cristea Carla
Şc. Gimn. Geo Bogza - Bucureşti
III A
Desen
Prof. înv. primar Orza Elisabeta
Mentiune
57.      
Peneş Andrada Ioana
Şc. Gimn. Geo Bogza - Bucureşti
IV B
Desen
Prof. înv. primar Marin Virginia
Premiul I
58.      
Ion Cristiana
Şc. Gimn. Nr. 163 Bucuresti
IV B
Felicitări
Prof. înv. primar Sanda Iuliana
Diploma de participare
59.      
Iconaru Silviana
Şc. Gimn. Nr. 163 Bucuresti
IV B
Felicitări
Prof. înv. primar Sanda Iuliana
Premiul III
60.      
Georgescu Adriana
Şc. Gimn. Nr. 163 Bucuresti
IV B
Desen
Prof. înv. primar Sanda Iuliana
Diploma de participare
61.      
Ilie Alexandra
Şc. Gimn. Nr. 163 Bucuresti
IV B
Desen
Prof. înv. primar Sanda Iuliana
Mentiune
62.      
Dragomanau Alexia
Şc. Gimn. Nr. 142 - Bucureşti
II A
Felicitări
Prof. înv. primar
Joiţa Adriana
Premiul II
63.      
Florescu Diana
Şc. Gimn. Nr. 142 - Bucureşti
II A
Felicitări
Prof. înv. primar
Joiţa Adriana
Premiul II
64.      
Stan Alina
Şc. Gimn. Nr. 142 - Bucureşti
III A
Felicitări
Prof. înv. primar
Stroică Daniela
Premiul II
65.      
Nour Mihai
Şc. Gimn. Nr. 142 - Bucureşti
III A
Felicitări
Prof. înv. primar
Stroică Daniela
Premiul II
66.      
Herbai Andreea
Şc. Gimn. Nr. 142 - Bucureşti
IV B
Felicitări
Prof. înv. primar
Mihalcea Ana Corina 
Premiul III
67.      
Ghiţă Daniel Florin
Şc. Gimn. Nr. 142 - Bucureşti
IV B
Felicitări
Prof. înv. primar
Mihalcea Ana Corina 
Premiul II
68.      
Tătaru Denis
Şc. Gimn. Nr. 142 - Bucureşti
I E
Felicitări
Prof. înv. primar
Niţă Angelica  
Diploma de participare
69.      
Cakmack Patrick
Şc. Gimn. Nr. 142 - Bucureşti
I E
Felicitări
Prof. înv. primar
Niţă Angelica  
Premiul II
70.      
Bouraşu Filip
Şc. Gimn. Nr. 142 - Bucureşti
III C
Felicitări
Înv.- ed. Niţu Anica Andra
Diploma de participare
71.      
Dumitrescu Anne Marie
Şc. Gimn. Nr. 142 - Bucureşti
III C
Felicitări
Înv.- ed. Niţu Anica Andra
Premiul III
72.      
Gerea Ada
Şc. Gimn. Nr. 142 - Bucureşti
Preg. A
Felicitări
Prof. înv. primar
Rînciog Laura
Premiul II
73.      
Turcu Antonio
Şc. Gimn. Nr. 142 - Bucureşti
Preg.A
Felicitări
Prof. înv. primar
Rînciog Laura
Premiul I
74.      
Pandele Delia
Şc. Gimn. Nr. 142 - Bucureşti
Preg.A
Desen
Prof. înv. primar
Rînciog Laura
Premiul I
75.      
Hendoreanu Andrei
Şc. Gimn. Nr. 142 - Bucureşti
Preg. A
Desen
Prof. înv. primar
Rînciog Laura
Premiul I
76.      
Radu Beatrice
Şc. Gimn. Nr. 163 Bucuresti
I C
Desen
Prof. înv. primar
Andrei Ioana
Premiul III
77.      
Dragomir Gina
Şc. Gimn. Nr. 163 Bucuresti
I C
Desen
Prof. înv. primar
Andrei Ioana
Diploma de participare
78.      
Repta Isabelle
Şc. Gimn. Nr. 168 Bucuresti
III
Felicitări
Inv. Cozma Maria Dolores
Mentiune
79.      
Grigore Andreea
Şc. Gimn. Nr. 168 Bucuresti
III
Felicitări
Inv. Cozma Maria Dolores
Premiul III
80.      
Lixandru Nicoleta
Şc. Gimn. Nr. 168 Bucuresti
II
Felicitări
Inv. Bombeanu Elena
Premiul I
81.      
Ormenisan Ionuţ
Şc. Gimn. Nr. 168 Bucuresti
III
Desen
Inv. Cozma Maria Dolores
Diploma de participare
82.      
Drăgoi Georgiana
Şc. Gimn. Nr. 168 Bucuresti
III
Desen
Inv. Cozma Maria Dolores
Premiul III
83.      
Tămaş Vicenţiu
Şc. Gimn. Nr. 168 Bucuresti
II
Felicitări
Inv. Bombeanu Elena
Premiul II
84.      
Dobre Ştefania
Şc. Gimn. Nr. 163 Bucuresti
III B
Desen
Prof. înv. primar Purdel Elena
Premiul III
85.      
Diaconu Maria
Şc. Gimn. Nr. 163 Bucuresti
I A
Felicitări
Prof. înv. primar Zaharia Roxana
Premiul I
86.      
Florea Bianca
Şc. Gimn. Nr. 163 Bucuresti
I A
Felicitări
Prof. înv. primar Zaharia Roxana
Premiul III
87.      
Mavroian Florin
Şc. Gimn. Nr. 163 Bucuresti
III B
Felicitări
Prof. înv. primar Purdel Elena
Premiul II
88.      
Ion Alexandra
Şc. Gimn. Nr. 163 Bucuresti
III B
Felicitări
Prof. înv. primar Purdel Elena
Premiul II