miercuri, 27 martie 2013

Calendarul Inscrierii in invatamantul primar 2013-2014

CALENDARUL ÎNSCRIERII
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
pentru anul școlar 2013-2014


Pentru a accesa pagina oficiala de pe www.edu.ro,   CLICK AICI.
DATA LIMITĂ/PERIOADA
EVENIMENTUL
Pregătirea înscrierii în învățământul primar
28 martie 2013
Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.
Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.
28 martie 2013
Afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor pentru care Metodologia privind înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2013-2014 prevede și părinții solicită această evaluare, precum și a unităților/ instituțiilor în care se realizează această evaluare.
28 martie 2013
Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților, avizate, din punct de vedere al legalității, de către consilierul juridic și aprobate în consiliul de  administratie al unitatii de invatamant.
Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare
   
30 martie - 7 aprilie 2013
Organizarea, în fiecare unitate de învățământ în care se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei Zile a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.
01 – 12 aprilie 2013
Organizarea întâlnirilor pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2013 – 2014, în învățământul primar.
02 – 19 aprilie 2013
Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia privind înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2013-2014 prevede această evaluare.
02 – 19 aprilie 2013
Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.
19 aprilie 2013
Transmiterea, de către CJRAE/CMBRAE, a procesului-verbal în care este înscris rezultatul dezvoltării psihosomatice a copiilor din județ/municipiul București, comisiei județene/a municipiului București.
Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare
01 aprilie 2013
Afișarea, la sediul unității de învățământ și al inspectoratului școlar și pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar.
02 – 22 aprilie 2013
Completarea, de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 08-20 (luni-vineri), respectiv 08-13 (sâmbăta).
Depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala speciala.
23 aprilie 2013
Procesarea, de către comisia națională, a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.
24 - 26 aprilie 2013
Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea, de către consiliul de administrație al unității de învățământ, a listei candidaților admiși în această fază.
Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.
29 aprilie 2013
Procesarea, de către comisia națională, a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă școală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admiși, din lipsă de locuri și care au exprimat opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție în această fază.
29 aprilie 2013
Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului şcolar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscrisi dupa prima etapa.
A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare
07 mai 2013
Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.
Informarea MEN, de către Comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.
08 – 17 mai 2013
Depunerea cererii-tip de înscriere, la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.
20 – 23 mai 2013
Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.
Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.
24 mai 2013
Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
27 – 31 mai 2013
Centralizarea și soluționarea, de către inspectoratul școlar, a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.
Soluționarea, de către inspectoratul școlar, a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.
Calendarul înscrierii în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani și
ai căror părinţi solicită înscrierea direct în clasa I

02 – 22 aprilie 2013
Depunerea solicitărilor de înscriere, de către părinții care solicită înscrierea copilului la școala de circumscripție, la sediul unității de învățământ respective.
23 – 29 aprilie 2013
Soluționarea, de către unitățile de învățământ și, după caz, cu acordul ISJ/ISMB pentru suplimentarea numărului de locuri/clase, a cererilor de înscriere depuse de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala de circumscripție, prin aplicarea prevederilor metodologiei de înscriere în învățământul primar.
08 – 17 mai 2013
Depunerea solicitărilor de înscriere, de către părinții
care solicită înscrierea în altă școală decât școala de circumscripție, la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea.

20 – 23 mai 2013
Soluționarea, de către unitățile de învățământ, respectiv comisiile județene/a municipiului București, a cererilor de înscriere depuse de părinții care solicită înscrierea în altă școală decât școala de circumscripție, prin aplicarea prevederilor metodologiei de înscriere în învățământul primar și a procedurii specifice elaborate de către comisiile județene/a municipiului București.
24 mai 2013
Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa I.Niciun comentariu: