joi, 21 martie 2013

Prezentare

DESPRE NOI

Şcoala  Gimnazială  Nr. 163 este situată în partea de  vest a oraşului Bucureşti, în cartierul Giuleşti.
A fost înfiinţată în anul 1936 şi până în 1952 a funcţionat ca şcoală elementară de fete, pentru ca în perioada 1952-1955, să funcţioneze ca şcoală elementară de băieţi. Din anul 1955 a fost numită Şcoala Elementară Nr.163. În anul 1985 a fost comasată cu Şcoala Nr. 151, iar în anul 2000 a fost comasată cu Grădiniţa Nr. 221.
Şcoala funcţionează într-un  corp de clădire cu două etaje, corp construit în 1955. În  vechiul corp de clădire, cu un etaj, modernizat, funcţionează grădiniţa ce a fost comasată cu şcoala.
Prioritar, pentru elevii claselor I, dar şi pentru celelalte clase primare, în limita locurilor disponibile, şcoala are semiinternat, pedagog şi sală de mese. Pentru elevii de la semiinternat, programul este de la ora 12 la ora 17.
Şcoala noastră şi-a stabilit ca deviză de lucru: ”SĂ DĂRUIM TUTUROR COPIILOR LUMINĂ PENTRU MINTE, CĂLDURĂ PENTRU SUFLET, ŞANSĂ  FIECĂRUIA PENTRU O VIAŢĂ  DEMNĂ, PENTRU PROGRES”.
Şcoala face parte din  reţeaua şcolilor de stat din Bucureşti şi este autorizată din punct de vedere sanitar.
Baza materială a şcolii este utilizată de 523 de elevi, repartizaţi în 23 clase, din care 14 la învăţământul primar şi 9 la învăţământul gimnazial.
Activitatea se desfăşoară în două schimburi între orele 8-17/18(schimbul I: clasele primare, între orele 8-12/13 şi clasele a VII-a şi a VIII-a, între orele 8-14 şi schimbul al II-lea: clasele a IV-a, a V-a şi a VI-a, între orele 12-16/17/18).
Personalul şcolii este format din 42 cadre didactice, 6 persoane angajate ca personal didactic-auxiliar şi 13 persoane angajate ca personal nedidactic. Din totalul de 42 de cadre didactice 32 sunt titulari, iar 10 sunt suplinitori. 40 % dintre cadrele didactice au gradul I, 24 % au gradul II şi 36 % au gradul definitiv. Media de vârstă a cadrelor didactice este de 36 de ani.
Elevii şi cadrele didactice beneficiază de o bibliotecă cu peste 16800 de volume, de un cabinet medical, cu medic de specialitate şi asistentă medicală.
Finanţarea şcolii se face de la bugetul de stat (plata salariilor, reparaţiilor curente, utilităţilor, dotarea cu manuale şi alte materiale didactice auxiliare) şi din surse extrabugetare provenite din închirieri, sponsorizări, donaţii.
Cultura organizaţională a unităţii de învăţământ este caracterizată printr-un ethos profesional ridicat. Valorile dominante sunt: seriozitate, egalitarism, cooperare, muncă în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie, intelectualism, rutină, conservatorism, automulţumire, neimplicare, indiferenţă.        
În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, se poate spune că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi  de sprijin reciproc. Direcţiunea este deschisă  şi receptivă la sugestiile cadrelor didactice, face aprecieri frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic.
Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.Niciun comentariu: